Skip to content

Rol van de gemeente

Onderdeel van het verkiezingsprogramma 2022-2026

 
 

Met de veranderde werkwijze van de raad en de effecten van de participatiewetgeving, zien wij ook een andere invulling binnen de gemeente ontstaan. Als gevolg hiervan kunnen we dan ook kijken naar een meer multifunctionele invulling van het gemeentehuis. Naar ons idee moet het een plek worden waar burgers hun beeldvorming kunnen ventileren, er oordeelsvorming van belanghebbenden ontstaat en besluitvorming van de gemeenteraad en college kan plaatsvinden.

 

Dorpsraad

Zo denken wij aan de oprichting van een Dorpsraad waarin burgers – zonder politiek of persoonlijk belang – het gemeenschapsbelang kunnen vertegenwoordigen. Denk aan het bemiddelen tussen voor- en tegenstanders, het adviseren in het kader van de leefbaarheid van het dorp, de mogelijkheid van een ‘burger-budget’ voor burgerinitiatieven, etc.

  • Ontwikkeling Dorpsraad
  • Multifunctionele invulling gemeentehuis

 

BUCH

De BUCH is de ambtelijke werkorganisatie van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. HEILOO-2000 is zeker niet tegen de ambtelijke uitvoeringsorganisatie van de BUCH maar wij volgen de ontwikkelingen in deze organisatie wel uiterst kritisch. De kosten van deze ambtelijke organisatie lopen steeds verder op en er zijn te veel zaken die niet lopen zoals mag worden verwacht. Een strakkere aansturing en duidelijke afspraken qua kosten en prestaties staan bij ons vooraan.

Als Heiloo-2000 willen wij vasthouden aan onze couleur locale en daar grip op houden. Daarom zien wij een bestuurlijke fusie van gemeenten de komende jaren ook niet zitten

  • Geen bestuurlijke fusie van de BUCH-gemeenten
  • Ruimte voor couleur locale.
  • Transparante en regelmatige rapportages
  • Bevordering efficiëntere processen

Deze speerpunten vinden wij zo belangrijk en gefocust dat wij pleiten voor toegewijde wethouders van elk onderwerp. Dus elk een wethouder voor Wonen, Leven, Werken en Bewegen. Gezien de grootte van het dorp en de uitdagingen die voor ons liggen, is dit eerder een noodzaak dan luxe.