Skip to content

Bewegen

Onderdeel van het verkiezingsprogramma 2022-2026

 
 

Als je vanuit de lucht naar Heiloo kijkt, dan zie je nog altijd het wegenpatroon liggen van een tuindersdorp. Dat was prima in de 50’er jaren en het geeft Heiloo zijn mooie dorpse karakter, maar qua toenemende verkeersverwerking is het een ander verhaal. De bestaande wegen kunnen ternauwernood de verkeerstromen verwerken. Dit belast niet alleen onze buurdorpen en ons leefmilieu maar het gaat ook ten koste van de leefbaarheid.

 

Verkeersplan

De verkeersproblematiek is een gedeelde last waar een integraal verkeersplan richting aan moet geven. De afgelopen jaren is er veel over gepraat, de verschillende opties liggen er maar er moeten nu besluiten worden genomen. 

  • Knopen doorhakken en doorpakken

 

Afslag A9

Hier is veel over gezegd de laatste jaren en het traject heeft te maken met tegenwerking, trainering en tegenslagen maar dit neemt niet weg dat HEILOO-2000 vindt dat deze afslag er nu echt moet komen. Geen afslag betekent een nog zwaardere verkeersdruk in het dorp en dat vinden wij veiligheid- en milieutechnisch en ook vanuit oogpunt van leefbaarheid niet acceptabel. Het gaat er nu om zo snel mogelijk: Een bestemmingsplan opleveren dat ‘Raad van State proof’ is en direct na goedkeuring starten met de uitvoering hetgeen inhoudt dat de aanbestedingsprocedure al kan worden gestart onder voorbehoud project goedkeuring door Raad van State.

In vervolg hiervan kunnen we dan ook denken aan distributiecentra aan de rand van het dorp waar goederen worden overgeladen in (kleinere) elektrisch aangedreven bestelauto’s, zodat we in het dorp worden verlost van de (te) grote vrachtwagens die hun goederen komen afleveren bij de winkelcentra.

  • Versnelling van procedureel traject
  • Versnelling van aanbesteding
  • Opties onderzoeken voor logistiek

 

Laadpalen

Elektrisch transport is niet meer weg te denken. De komende jaren zal er steeds meer elektrisch worden gereden zowel met de auto als met de fiets, ook in Heiloo moeten we hier qua faciliteiten op anticiperen.

  • Laadstation(s) voor elektrische auto’s in de Boekelermeer.
  • Meer elektrische laadpalen voor auto’s
  • Meer E-bike oplaadstations

 

Fiets

Wij vinden dat de fiets een grotere rol moet krijgen in ons dorp. Met de auto óm het dorp en met de fiets dóór het dorp, zogezegd. Maar dan moet de infrastructuur en faciliteiten dat wel mogelijk maken. Wij willen dat er zo snel mogelijk meer fietsparkeerplaatsen worden gerealiseerd. Zowel in de winkelgebieden als het rond het NS-station zijn er onvoldoende fietsparkeerplaatsen, terwijl we nu juist het gebruik ervan in combinatie met het openbaar vervoer toejuichen. Overigens, als er straks meer treinen gaan rijden willen wij dat er een fietstunneltje in het dorp wordt gerealiseerd zodat iedereen veilig en snel door het dorp kan fietsen.

  • Fietsinfrastructuur verbeteren
  • Onderzoek naar fietstunnel starten
  • Uitbreiding fietsstalling station